wtorek, 11 lutego 2014

Konkurs walentynkowy


Witam moi mili

Dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w pierwszym konkursie. Jak wiadomo każda okazja do świętowania jest dobra, a teraz wielkimi krokami zbliżają się Walentynki. Z tej okazji przygotowałam dla Was miłą niespodziankę. 


Zadanie jest proste, wystarczy, że jako komentarz do tej notki na blogu napiszecie: "I love...." (w wykropkowanym miejscu imię osoby, której chcecie wyznać miłość) albo "I love Autentico"

Spośród zgłoszeń zostanie zostanie wylosowany jeden szczęśliwiec, do którego trafi nagroda widoczna na zdjęciu (1L farby kredowej Autentico Vintage w wybranym kolorze , 100ml farby Autentico Vintage w wybranym kolorze  oraz puszka wosku w kolorze Clear). 
Wyniki zostaną ogłoszone na niniejszym blogu po 15.02.2014
Nie zapomnijcie polubić oficjalnej, polskiej strony Autentico Paint: 

 www.facebook.com/AutenticoPaintPolska

REGULAMIN KONKURSUI. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany dalej „Konkursem". Przedmiotem Konkursu jest wylosowanie 1 osoby spośród tych, które pozostawią komentarz na niniejszym blogu o treści       "I love ........" ( w wykropkowanym miejscu imię osoby, której chcecie wyznać miłość lub słowo Autentico) pod niniejszym wpisem na blogu, zatytułowanym: Konkurs Walentynkowy.Konkurs odbywa się na www.mychalkhouse.blogspot.com2.Organizatorem Konkursu jest "Agnieszka Tyszecka". Sponsorem konkursu jest "Agnieszka Tyszecka"3.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.4.Konkurs trwa od  12 lutego 2013 do 14 lutego 2014 roku.
II. UCZESTNICY KONKURSU1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców które umieszczą regulaminowy komentarz pod wpisem "Konkurs Walentynkowy" 2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 2. W konkursie wytypowany zostanie jeden zwycięzca 3. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz pod wpisem "Konkurs Walentynkowy"4. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi po 15 lutego  2014 5. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie http://mychalkhouse.blogspot.com oraz na fan page'u Chalk House  przez Organizatora pod nazwą „Konkurs Walentynkowy- wyniki" 6. Biorący udział w konkursie decyduje się na publikacje swojej odpowiedzi na http://mychalkhouse.blogspot.comIV. NAGRODY 1. W konkursie przewidziano 1 nagrode - puszkę 1L farby Autentivo Vintage w wybranym kolorze oraz wosk Autentico Wax w kolorze Clear oraz 100ml farby Autentico Vintage w wybranym kolorze.
V. REKLAMACJE 1.Reklamacje związane z konkursem  będą przyjmowane na adres email: agnieszka.tyszecka@gmail.com  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 2.Uwzględnieniu będą podlegały tylko takie reklamacje, które zawierają dokładne dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis reklamacji.3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od ich otrzymania. 4.Decyzja organizatora w sprawie reklamacji zostanie przesłana uczestnikowi, który złożył reklamację na adres mailowy, z którego została przesłana reklamacja. Decyzja organizatora jest ostateczna.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na www.mychalkhouse.blogspot.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej. 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 5. Sponsor ponosi koszty wysyłki nagród przyznanych w Konkursie. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

9 komentarzy:

 1. I love love love Tomek :)
  I love Autentico:)

  OdpowiedzUsuń
 2. I love my Friends =* I love Autentico =)

  OdpowiedzUsuń
 3. Kocham moją rodzinę, kocham to co piękne i "I love Autentico"

  OdpowiedzUsuń
 4. "I love MARCIN, ZUZIA & Autentico....."

  OdpowiedzUsuń
 5. Kocham moją Przyjaciółkę, bo jest gdy potrzebuję i -oczywiście- I love Autentico! :)

  OdpowiedzUsuń
 6. a ja kocham wszystkie fajne babki, które z taką pasją i zaangażowaniem odnawiają stare meble! To jest dopiero Miłość Autentico:) - troskliwie zaszpachlować, pomalować, wypolerować ...

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 8. Mi amor incondicional para mis hijos Juan y Paula. I love authentic.

  OdpowiedzUsuń